Välj en sida

 

Evidensbaserade föreläsningar i kombination med inspiration

Många av våra föreläsare pratar om forskningsbaserade ämnen, några utgår från en egenupplevd resa. Det ÄR bevisat att gemenskap spelar roll för ökad livsbalans och inre motivation. Därför anser vi att våra föreläsningar är en av de insatser ni som grupp kan göra för att arbeta stressförebyggande. På köpet får ni personlig utveckling och  lär känna varandra ännu bättre. Några av de ingredienser som är extra nödvändiga i det höga arbetstempot som vi har idag.

Hur funkar det?

Det är helt upp till dig – och din framförhållning. Våra biljetter är rabatterade fram tills tre månader innan föreläsningsdatum.

Biljetterna är opersonliga och kan lämnas till en kollega om du skulle få förhinder. Vi erbjuder även sk ”Flexbiljetter” till dig som har en ständigt rörlig agenda och kan behöva omboka eller bara vill dela ut till medarbetarna så att de själva kan bestämma vilken föreläsning som de vill delta på. För Flexbiljetter kontaktar du oss här >>. Biljetterna är avdragsgilla och klassas som utbildning eller friskvård, välj själv!

Vilka är vi?

Vi är Gabriella Arroyo & Pernilla Wik. Kollegor sedan många år som har arbetat med omvärldsbevakning för HR samt ledar- och medarbetarutveckling med olika ansvarsområden. Vi vet hur hektiskt det är där ute, med ökad stress och sjukfrånvaro som följd. Att vi spenderar mer tid på arbetet än hemma så det är viktigt att vi trivs och växer även på arbetet. Men det är också en ekonomisk fråga. Vårdas inte personalen så ökar personal-omsättningen och sjukfrånvaron. Det är enkel matematik = att inte göra teamaktiviteter kostar mer tid & pengar än tvärtom.

Så vi startade Seminariegruppen i Stockholm AB för att hjälpa företagsgrupper att få den där välbehövliga pausen. För att erbjuda personlig utveckling i kombination med inspirations- och kunskaps föreläsningar tillsammans med arbetsgruppen.

Vi nås på kontakt@seminariegruppen.se eller mobilnummer 076- 552 88 65/ 070- 740 65 60

”Jag är jättenöjd med hela konceptet runt föreläsningen. Organisation, innehåll var mycket bra. Ett extra plus för kompendiet och testen. Tack!”
Bitr. Förskolechef

Andra föreläsare vi samarbetar med;

Michael Södermalm – Pelle Sandstrak – Carolina Klüft – Mia Hultman – Pär Johansson – Babben Larsson – Robert Karjel
Chris Sundqvist Järn – Erik Fernholm – Ami Hemviken – Klas Hallberg – Colin Moon – Ergin Özdemir – Anna Bennich – Patrik Wincent – Anders Landgren – Tobias Karlsson – Kristina Paltén Ari & Mona Riabacke – David Stiernholm – Azita Shariati – Elizabeth Kuylenstierna 

 Vill du veta mer om dessa så berättar vi gärna!

Hej! Tack själva för igår.

Tycker att man alltid blir väl bemött och sedd när man kommer till er, fortsätt med det!!/ Jens

Att samarbeta med Seminariegruppen kännetecknas alltid av både värme och professionalism. Personlighet och äkthet präglar varje möte med dem, vilket skapar de bästa förutsättningarna för att skapa riktigt bra evenemang tillsammans!
Ami Hemviken

 

Evidensbaserade föreläsningar i kombination med inspiration

Många av våra föreläsare pratar om forskningsbaserade ämnen, några utgår från en egenupplevd resa. Det ÄR bevisat att gemenskap spelar roll för ökad livsbalans och inre motivation. Därför anser vi att våra föreläsningar är en av de insatser ni som grupp kan göra för att arbeta stressförebyggande. På köpet får ni personlig utveckling och  lär känna varandra ännu bättre. Några av de ingredienser som är extra nödvändiga i det höga arbetstempot som vi har idag.

Hur funkar det?

Det är helt upp till dig – och din framförhållning. Våra biljetter är rabatterade fram tills tre månader innan föreläsningsdatum.

Biljetterna är opersonliga och kan lämnas till en kollega om du skulle få förhinder. Vi erbjuder även sk ”Flexbiljetter” till dig som har en ständigt rörlig agenda och kan behöva omboka eller bara vill dela ut till medarbetarna så att de själva kan bestämma vilken föreläsning som de vill delta på. För Flexbiljetter kontaktar du oss här >>. Biljetterna är avdragsgilla och klassas som utbildning eller friskvård, välj själv!

Vilka är vi?

Vi är Gabriella Arroyo & Pernilla Wik. Kollegor sedan många år som har arbetat med omvärldsbevakning för HR samt ledar- och medarbetarutveckling med olika ansvarsområden. Vi vet hur hektiskt det är där ute, med ökad stress och sjukfrånvaro som följd. Att vi spenderar mer tid på arbetet än hemma så det är viktigt att vi trivs och växer även på arbetet. Men det är också en ekonomisk fråga. Vårdas inte personalen så ökar personal-omsättningen och sjukfrånvaron. Det är enkel matematik = att inte göra teamaktiviteter kostar mer tid & pengar än tvärtom.

Så vi startade Seminariegruppen i Stockholm AB för att hjälpa företagsgrupper att få den där välbehövliga pausen. För att erbjuda personlig utveckling i kombination med inspirations- och kunskaps föreläsningar tillsammans med arbetsgruppen.

Vi nås på kontakt@seminariegruppen.se eller mobilnummer 076- 552 88 65/ 070- 740 65 60

”Jag är jättenöjd med hela konceptet runt föreläsningen. Organisation, innehåll var mycket bra. Ett extra plus för kompendiet och testen. Tack!”
Bitr. Förskolechef

Andra föreläsare vi samarbetar med;

Michael Södermalm – Pelle Sandstrak – Carolina Klüft – Mia Hultman – Pär Johansson – Babben Larsson – Robert Karjel
Chris Sundqvist Järn – Erik Fernholm – Ami Hemviken – Klas Hallberg – Colin Moon – Ergin Özdemir – Anna Bennich – Patrik Wincent – Anders Landgren – Tobias Karlsson – Kristina Paltén Ari & Mona Riabacke – David Stiernholm – Azita Shariati – Elizabeth Kuylenstierna 

 Vill du veta mer om dessa så berättar vi gärna!

Hej! Tack själva för igår.

Tycker att man alltid blir väl bemött och sedd när man kommer till er, fortsätt med det!!/ Jens

Att samarbeta med Seminariegruppen kännetecknas alltid av både värme och professionalism. Personlighet och äkthet präglar varje möte med dem, vilket skapar de bästa förutsättningarna för att skapa riktigt bra evenemang tillsammans!
Ami Hemviken

 

Evidensbaserade föreläsningar i kombination med inspiration

Många av våra föreläsare pratar om forskningsbaserade ämnen, några utgår från en egenupplevd resa. Det ÄR bevisat att gemenskap spelar roll för ökad livsbalans och inre motivation. Därför anser vi att våra föreläsningar är en av de insatser ni som grupp kan göra för att arbeta stressförebyggande. På köpet får ni personlig utveckling och  lär känna varandra ännu bättre. Några av de ingredienser som är extra nödvändiga i det höga arbetstempot som vi har idag.

Hur funkar det?

Det är helt upp till dig – och din framförhållning. Våra biljetter är rabatterade fram tills tre månader innan föreläsningsdatum.

Biljetterna är opersonliga och kan lämnas till en kollega om du skulle få förhinder. Vi erbjuder även sk ”Flexbiljetter” till dig som har en ständigt rörlig agenda och kan behöva omboka eller bara vill dela ut till medarbetarna så att de själva kan bestämma vilken föreläsning som de vill delta på. För Flexbiljetter kontaktar du oss här >>. Biljetterna är avdragsgilla och klassas som utbildning eller friskvård, välj själv!

Vilka är vi?

Vi är Gabriella Arroyo & Pernilla Wik. Kollegor sedan många år som har arbetat med omvärldsbevakning för HR samt ledar- och medarbetarutveckling med olika ansvarsområden. Vi vet hur hektiskt det är där ute, med ökad stress och sjukfrånvaro som följd. Att vi spenderar mer tid på arbetet än hemma så det är viktigt att vi trivs och växer även på arbetet. Men det är också en ekonomisk fråga. Vårdas inte personalen så ökar personal-omsättningen och sjukfrånvaron. Det är enkel matematik = att inte göra teamaktiviteter kostar mer tid & pengar än tvärtom.

Så vi startade Seminariegruppen i Stockholm AB för att hjälpa företagsgrupper att få den där välbehövliga pausen. För att erbjuda personlig utveckling i kombination med inspirations- och kunskaps föreläsningar tillsammans med arbetsgruppen.

Vi nås på kontakt@seminariegruppen.se eller mobilnummer 076- 552 88 65/ 070- 740 65 60

”Jag är jättenöjd med hela konceptet runt föreläsningen. Organisation, innehåll var mycket bra. Ett extra plus för kompendiet och testen. Tack!”
Bitr. Förskolechef

Andra föreläsare vi samarbetar med;

Michael Södermalm – Pelle Sandstrak – Carolina Klüft – Mia Hultman – Pär Johansson – Babben Larsson – Robert Karjel
Chris Sundqvist Järn – Erik Fernholm – Ami Hemviken – Klas Hallberg – Colin Moon – Ergin Özdemir – Anna Bennich – Patrik Wincent – Anders Landgren – Tobias Karlsson – Kristina Paltén Ari & Mona Riabacke – David Stiernholm – Azita Shariati – Elizabeth Kuylenstierna 

 Vill du veta mer om dessa så berättar vi gärna!

Hej! Tack själva för igår.

Tycker att man alltid blir väl bemött och sedd när man kommer till er, fortsätt med det!!/ Jens

Att samarbeta med Seminariegruppen kännetecknas alltid av både värme och professionalism. Personlighet och äkthet präglar varje möte med dem, vilket skapar de bästa förutsättningarna för att skapa riktigt bra evenemang tillsammans!
Ami Hemviken

 

Evidensbaserade föreläsningar i kombination med inspiration

Många av våra föreläsare pratar om forskningsbaserade ämnen, några utgår från en egenupplevd resa. Det ÄR bevisat att gemenskap spelar roll för ökad livsbalans och inre motivation. Därför anser vi att våra föreläsningar är en av de insatser ni som grupp kan göra för att arbeta stressförebyggande. På köpet får ni personlig utveckling och  lär känna varandra ännu bättre. Några av de ingredienser som är extra nödvändiga i det höga arbetstempot som vi har idag.

Hur funkar det?

Det är helt upp till dig – och din framförhållning. Våra biljetter är rabatterade fram tills tre månader innan föreläsningsdatum.

Biljetterna är opersonliga och kan lämnas till en kollega om du skulle få förhinder. Vi erbjuder även sk ”Flexbiljetter” till dig som har en ständigt rörlig agenda och kan behöva omboka eller bara vill dela ut till medarbetarna så att de själva kan bestämma vilken föreläsning som de vill delta på. För Flexbiljetter kontaktar du oss här >>. Biljetterna är avdragsgilla och klassas som utbildning eller friskvård, välj själv!

Vilka är vi?

Vi är Gabriella Arroyo & Pernilla Wik. Kollegor sedan många år som har arbetat med omvärldsbevakning för HR samt ledar- och medarbetarutveckling med olika ansvarsområden. Vi vet hur hektiskt det är där ute, med ökad stress och sjukfrånvaro som följd. Att vi spenderar mer tid på arbetet än hemma så det är viktigt att vi trivs och växer även på arbetet. Men det är också en ekonomisk fråga. Vårdas inte personalen så ökar personal-omsättningen och sjukfrånvaron. Det är enkel matematik = att inte göra teamaktiviteter kostar mer tid & pengar än tvärtom.

Så vi startade Seminariegruppen i Stockholm AB för att hjälpa företagsgrupper att få den där välbehövliga pausen. För att erbjuda personlig utveckling i kombination med inspirations- och kunskaps föreläsningar tillsammans med arbetsgruppen.

Vi nås på kontakt@seminariegruppen.se eller mobilnummer 076- 552 88 65/ 070- 740 65 60

”Jag är jättenöjd med hela konceptet runt föreläsningen. Organisation, innehåll var mycket bra. Ett extra plus för kompendiet och testen. Tack!”
Bitr. Förskolechef

Andra föreläsare vi samarbetar med;

Michael Södermalm – Pelle Sandstrak – Carolina Klüft – Mia Hultman – Pär Johansson – Babben Larsson – Robert Karjel
Chris Sundqvist Järn – Erik Fernholm – Ami Hemviken – Klas Hallberg – Colin Moon – Ergin Özdemir – Anna Bennich – Patrik Wincent – Anders Landgren – Tobias Karlsson – Kristina Paltén Ari & Mona Riabacke – David Stiernholm – Azita Shariati – Elizabeth Kuylenstierna 

 Vill du veta mer om dessa så berättar vi gärna!

Hej! Tack själva för igår.

Tycker att man alltid blir väl bemött och sedd när man kommer till er, fortsätt med det!!/ Jens

Att samarbeta med Seminariegruppen kännetecknas alltid av både värme och professionalism. Personlighet och äkthet präglar varje möte med dem, vilket skapar de bästa förutsättningarna för att skapa riktigt bra evenemang tillsammans!
Ami Hemviken