VISUALISERA FÖR ÖKAD HANDLINGSKRAFT
 ANDERS LANDGREN

Denna eftermiddag med Seminariegruppen och Anders Landgren gick i värderingsresans tecken. På plats hade vi blandade branscher från skolvärlden till It-företag. Gemensamt för dessa var intresset för hur man kan visualisera företagets mål och visioner. De flesta hade sina värdeord klara, hade nyligen uppdaterat sin värderingspolicy och ville bara testa om de fått med allt. En del stod inför starten och sökte inspiration.

Anders startade med en fråga som löd: Beskriv dig själv som ledare, utan ord. Inte så enkel uppgift visade det sig men det var så Anders inledde passet. Den enda man inte fick rita var en glad mun.

I kommunikationen kring organisationens värderingar, målen handlar det inte om att få med så mycket som möjligt under kortaste möjligast tid. Det handlar snarare om att finna gemensamma bilder som skapar tillit. Och grunden för arbetet med värderingsresan i bilder börjar hos en själv. När du vet din egen roll och vilken ledare du är – det är först då du kan börja förmedla och visualisera till medarbetarna. För att få med människor behöver man naturligtvis få med sig själv också. Att tro på det man gör. Att veta vad man står och brinner för.

Anders karriärresa började i Lindvallen som skidlärare. Där har man ganska kort tid på sig att skapa relationer till sina kunder, de flesta gäster stannar i cirka en vecka. Det var under sina år på SkiStar som instruktör, senare HR-chef och affärsområdeschef som Anders egen resa började. Faktiskt föddes konceptet ur ett misstag.

Anders menar att organisationen kan ha policys och riktlinjer i dokument och på intranät. Men det är först när de sammankopplas med värderingar och visioner som det blir en helhetsbild. Det är först när det skapas en inre känsla som jag vet vad jag gör och varför.

Anders tog ett exempel. En butiksanställd skulle hälsa på alla kunder som kom in i butiken, vilket han också gjorde med frasen vi alla känner igen: Kan jag hjälpa dig med något? Likaväl känner vi till svaret: Nej tack, jag ska bara titta.

Den anställde gjorde som han skulle men troligtvis visste han inte varför och då blev det inte till någon nytta. I ett SkiStar-sammanhang kunde frågan istället vara: hur var skidåkningen idag? Starten till en dialog. En nyfikenhet som får kunden att känna intresset från personalen. Detta i sin tur kan leda till ett köp. Om inte kommer kunden garanterat gå därifrån nöjd med en känsla av att ha blivit sedd. Ett personligt bemötande med ett minnesvärt möte.

En relation behöver inte vara djup för att den ska
vara bra. Det räcker med att den är genuin

 

Liknelsen med bergsbestigning är tydlig. Vi behöver förvisso utrustning och mål men lika viktig är syftet för att få rätt motivation att nå målet. Den rationella strategin behöver balanseras av en emotionell strategi.

Det blir lätt att glömma den känslomässiga delen i strategiplaneringen – i affärsplanen. Även i de verksamheter som har tydliga ”mjuka” värden. Se bara på Anders tid på SkiStar, där det i allra högsta grad handlar om att uppleva en känsla. Det är natur, familj och glädje i koncentrat. Ändå krävdes det en del misstag för att inse hur viktig visualiseringen är. Anders många liknelser med barns reaktioner i vardagssituationer påminner oss i vuxenvärlden att vi behöver ta på oss barnens ”glasögon” lite oftare för att behålla den emotionella strategin.

Undersökningar visar att vi i Sverige fortfarande brister med att lägga lika mycket fokus på emotionell som på rationell strategi. Vi lägger enorma resurser, konsulttjänster och rådgivning på att ta fram värdeord men missar att det kräver en känsla för att värdeorden ska få effekt i det vardagliga arbetet. I varje möte. I varje kommunikation. Det blir värdeskapande att koppla samman dessa två olika världar.

Det är också då vi kommer att börja rekrytera medarbetare på engagemang och inte bara på tid.

Det som är så spännande med visualisering av värdeorden är att det hänger samman med ett inkluderande ledarskap. Det bygger en kultur där vi tillsammans strävar mot ett mål baserat på frivillighet och engagemang. Inte byggt på makt och order om vilket arbete som ska utföras.

På ett sätt får organisationen de medarbetare de förtjänar. En ganska tuff insikt för Anders under sin tid på Lindvallen. Den stora vändningen kom när de erbjöds att delta i en tävling. Den som byggde den största snögubben skulle få synas i TV. I en tid med bara två tv-kanaler var detta en stor chans som Lindvallen självfallet tog. En gigantisk snögubbe byggdes mitt i en låglutande men bred backe. I tre dagar fick den ligga kvar.

Tyvärr blev det en förlust och rivningen av snögubben var ett faktum.

Dagen därpå ringlade kön ut från receptionen. Klagomålen haglade över personalen med frågor om varför man rivit snögubben. Gästerna, föräldrar & barn var besvikna. Det var då personalen på eget initiativ föreslog att snögubben skulle byggas upp igen samma kväll. Som ledare hade Anders svårt att motivera ett nej, den gemensamma känslan var självklar. Och så blev det. Den kvällen byggde Lindvallen personalen i sällskap av över hundra barn i återuppbyggandet av snögubben. Dom fick avbryta sent på kvällen mot kl.22 i ljuset av strålkastarna när föräldrarna började ropa in sina barn. Barnen som hade jobbat i timmar med en gemenskap som det inte kan sättas ord på gick motvilligt till sina stugor. Med rödrosiga kinder, trötta men lyriska.

Dagen därpå insåg ledningen en sak, att visionens yta var en sak. Det var den dom hade arbetat strategiskt med i flera år. Formulerat och omformulerat värdeorden i omgångar. Ägnat hundratals timmar åt personalhandböcker och policys och helt missat innehållet. Innebörden.

Den natten hände något och de började fundera på vad. Tills det en vecka senare började strömma in brev från gästerna. Från några hundra till över sextusen teckningar öste in till Lindvallen.

Då insåg ledningen att de behövde sluta introducera sin personal med personalpolicys och riktlinjer. Siffror och tuffa arbetspass. Det var då de började med att bygga en snögubbe tillsammans med alla nya medarbetare. ”Vi byggde den tillsammans och började berätta historier”. De allra flesta av oss kan relatera till en snögubbe. När den första snön faller. Det finns minnen som aldrig suddas ut. Känslor som kommer tillbaka från barndomen. Minnen om frusna fingrar och tår efter timmar av lek i snön. Doften av en varm kopp choklad i händerna när vi tittade ut genom fönstret och såg vår snögubbe och ljuslyktor som lyste i vintermörkret.

Värme och glädje band samman personalgruppen och policys behövdes inte längre på samma sätt. Det blev enklare att prata med personalen om den förväntan och den känslan man ville ge sina gäster. Att det var visionen och målen för Lindvallen. Det blev så mycket enklare att relatera till.

Lika tydligt exempel berättade Anders om den där dagen när hans lilla dotter skulle lägga ett pussel (så att han kunde titta på tv-sporten ifred). Han hällde ut pusselbitarna på bordet och satte sig i fåtöljen bredvid. Dottern kom fram med en pusselbit i handen och bad efter locket. –”vilket lock?” säger Anders något irriterad. – JAG MÅSTE FÅ SE BILDEN, säger dottern med betoning på varje ord.

Det är intressant hur vi i organisationer idag förväntar oss att våra medarbetare ska skaffa sig en bild av företagets visioner – baserat på några värdeord. En gemensam bild dessutom, utan att ha visualiserat den. Precis som på locket på ett pussel. Vem lär vem? Liknelsen med barn är inte bara underhållande. Ofta är det just den som får oss att inse hur vi ska jobba för att nå fram i arbetslivet.

Att arbeta med visualisering innebär att involvera och skapa tillit. Att bemöta istället för att bedöma. Viljan att bli sedd är lika stor när vi är vuxna som när vi var barn. Rättvise-känslan, att bli behandlad rätt styr konsekvenserna väldigt tydligt. Vi vill lyssna på människors idéer när vi blir sedda och lyssnade på.

Att få uppmärksamhet är nyckeln. Det skapar inkludering och gemenskap.

Anders och kollegor får ofta en god insyn när de anlitas som konsulter. Men vad skapar det för känsla hos medarbetarna? Är det rättvist att okända, externa konsulter ska få insyn som inte medarbetarna själva har. Skapar det engagemang och delaktighet? Nej, snarare raka motsatsen.

Anders Landgren har genom åren fått och arbetar fortfarande med många större svenska och internationella organisationer. En vanlig missuppfattning är att man måste börja om från noll med nya värdeord för att lyckas i värderingsarbetet. Exemplet med Tekniska museet visar att det inte alls behöver vara så. I workshopsövningarna som Anders bjuder på får du en hum om hur ni kan lägga upp arbetet.

Ta gärna stöd av dem när ni ser över den egna värderingsresan. I högerspalten kan du ladda ner kompendiet i PDF-format och där finner du också workshopsövningarna!

Känslan spelar roll, är det jag tar med mig från eftermiddagen med Anders.

Jag & Pernilla pratar dagligen med chefer runt om i landet. Utmaningarna formuleras olika men i grunden hör vi en gemensam frustration. Det är viljan och målet att medarbetarna ska leva värdeorden. Ta stöd av dem i de dagliga besluten. En frustration över HUR det ska gå till. Det upplevs som en svår utmaning. Det var därför vi valde Anders Landgren som årets första föreläsare.

Vi hoppas att du tar tanken om visualisering med dig i din vardag men också att du sprider ordet vidare till kollegor och kontakter. För vi behöver hjälpas åt att sprida goda arbetssätt som i slutänden skapar balans och arbetsglädje. Självklart hoppas jag även att du gillade vårt koncept och upplägg med denna inspirationsföreläsning – att den spelat roll för dig och din grupp. Ha oss gärna i åtanke när du planerar era teamaktiviteter framöver!

Hälsar
Gabriella Arroyo I Delägare & Marknadsansvarig
Seminariegruppen.se

Anders Landgren föreläser om att leda med bilder

Anders Landgren arbetar som föreläsare och konsult på heltid. Utmärkelser som ”Sticka ut hakan”- priset och årets HR-chef ledde till att Anders grundade SkiStar Academy, en intern ledarutbildning. Den blev så framgångsrik att den även efterfrågats av företag utanför SkiStar.

Det var efter karriären inom SkiStar som idéen med visualisering föddes. Efter flera år som HR chef sadlade han om till konsult för att hjälpa svenska organisationer med värderingsresan.

1 + 5 =

Missa inte vårt erbjudande med Tobias Karlsson den 14 maj!

Halva priset på biljetterna – har ni inte bokat en våravslutning så har du chansen! Mejla oss vid intresse på kontakt@seminariegruppen.se >>